Προσωπικό

Διευθύντρια

Ορφανάκη Πέπη, ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών)

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Παπαστάθη Χρύσα, ΠΕ70 (Δασκάλα) (Προϊσταμένη)

Διοικητική υποστήριξη

Καπνουτζή Άννα, ΠΕ60 (Νηπιαγωγός)